Ole777

Ole777

July 19, 2024

SMA Negeri 1 Probolinggo

Sekolah Penggerak 2021

Khotmil Qur an Di Bulan Romadhan

2 min read

Allahummarhamnî bil-quran waj’al-hu li imâman wa nuran wa hudaw-wa rahmah. Allahumma dzakkirni min-hu må nasîtu wa ‘allimni min-hu má jahiltu, warzuqnî tilawatahú ânâ’al-laili wa athrâfan-nahår, waj’al-hu li hujjatan yâ rabbal- ‘alamin. Artinya: “Ya Allah, berikan aku rahmat dengan Al-Qur’an, dan jadikan Al-Qur’an petunjuk, nur, pegangan, hidayah dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkan aku pada apa yang kulupakan darinya, ajari aku pada apa yang tidak kuketahui darinya, dan beri aku kesanggupan untuk membacanya siang dan malam setiap hari, dan jadikan Al-Quran itu hujjah bagiku. Ya Allah, Tuhan semesta alam.”

Doa diatas adalah doa Khotmil quran atau biasa disebut khatam Al-Qur’an adalah istilah untuk kegiatan pembacaan ayat Al-Qur’an dari awal hingga akhir, sesuai dengan urutan surah yang ada di dalam mushaf Al-Qur’an. Ya Khotmil Quran telah dilaksanakan pada malam ke 17 bulan Romadhan tahun 1445 Hijriah atau tanggal 28 Maret 2024 M. Acara yang berlangsung khusuk ini di pimpin langsung oleh bapak Mohamad Zaini selaku kepala SMAN 1 kota Probolinggo. begitu juga bapak Mujiono selaku wakil kepala sekolah, bapak Jazuli selaku guru BK dan tidak ketinggal guru Pendidikan Agama Islam yang terdiri bapak Anshori, bapak Najib dan ibu Eva. Tampak pula guru-guru lain mendampingi acara syakral ini.

Seperti kita ketahui bersama bahwa SMAN 1 kota Probolinggo sangat mendukung kegiatan agama khususnya membaca Al Quran yang di lakukan setiap hari pada hari efektif tepatnya pada pagi hari sebelum KBM berlangsung. Bacaan Al Quran yang menenangkan hati ini, insyaallah akan menghantarkan seluruh warga SMAN 1 Ptobolinggo agar selalu berkah menjalani aktifitas sehari-hari, khususnya para siswa-siswi menjalani kegiatan belajar sehari-hari